Ponad 5,5 tysięcy dzieci zaangażowanych w niemarnowanie żywności z programem Tesco

Dobiegła końca V edycja programu edukacyjnego Tesco „Od uprawy do potrawy”. W tym roku program dostosowany był do potrzeb nauczania zdalnego i wzięło w nim udział ponad 5,5 tysiąca...

Dobiegła końca V edycja programu edukacyjnego Tesco „Od uprawy do potrawy”. W tym roku program dostosowany był do potrzeb nauczania zdalnego i wzięło w nim udział ponad 5,5 tysiąca dzieci z blisko 400 szkół w Polsce. W ramach inicjatywy zostały zorganizowane także dwa konkursy. W jeden z nich zaangażowała się Majka Jeżowska. Efektem współpracy jest m.in. wyjątkowa piosenka o niemarnowaniu żywności.

Program „Od uprawy do potrawy” to wspólna inicjatywa Tesco oraz Partnerów: Fundacji Tesco i Federacji Polskich Banków Żywności. W ramach akcji każdego roku powstają Kluby Niemarnowania w szkołach i placówkach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, w których dzieci z klas 0-4 zdobywają wiedzę z zakresu zdrowego odżywiania, niemarnowania i poszanowania żywności oraz bycia świadomym konsumentem. Piąta edycja, przypadająca na rok szkolny 2020/2021, trwała sześć miesięcy i zaangażowało się w nią aż 400 Klubów Niemarnowania z całej Polski. Do ich dyspozycji były m.in. scenariusz zajęć przygotowany przez Federację Polskich Banków Żywności oraz liczne pomysły na gry i zabawy, mające budować wśród uczniów świadomość problemu marnowania żywności. Wśród nich znalazły się m.in. dwa niezwykłe konkursy: „Rymuję, nie marnuję” i jego kontynuacja „Rysuję, nie marnuję”, w których wzięło łącznie udział ok. tysiąca dzieci. Ich zadaniem było m.in. stworzenie zwrotki i refrenu piosenki poświęconej tematyce niemarnowania żywności i zdrowego odżywiania. Prace konkursowe stały się częścią wyjątkowej piosenki, której współautorką i wykonawczynią jest piosenkarka Majka Jeżowska, na podstawie której dzieci przygotowały potem prace plastyczne w postaci kolaży niemarnowania.

-Od samego początku była to wyjątkowa edycja. Dostosowaliśmy ją do obecnych realiów pracy w szkołach, m.in. przygotowując wraz z Bankami Żywności specjalne scenariusze zajęć do nauczania zdalnego, dzięki czemu dzieci mogły uczestniczyć w zabawie także przebywając we własnych domach. Zorganizowaliśmy też dla nich aż dwa konkursy: muzyczny i plastyczny, które miały pobudzić je do kreatywnego myślenia i zdobywania nowej wiedzy na temat problemu marnowania żywności. Najważniejsza jest jednak dla nas opinia nauczycieli i samych dzieci, którzy każdego roku dopytują o nasz program i bardzo chętnie w nim uczestniczą. To dla nas dużo znaczy – mówi Katarzyna Bąk, Community Manager w Tesco Polsce.
Budowanie świadomości problemu od najmłodszych lat

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) na świecie co roku marnuje się aż 1,3 mld ton żywności nadającej się do spożycia – czyli jedna trzecia tego, co jest produkowane1. Z tego powodu poszerzanie wiedzy o niemarnowaniu, zaraz obok dobrej zabawy, jest jednym z najistotniejszych celów programu. Dzięki przygotowanym scenariuszom lekcji, dzieci mogły dowiedzieć się m.in. o metodach niemarnowania nasion i sposobach wdrażania zasad zero waste we własnym domu.
– Budowanie świadomości problemu i edukacja najmłodszych w kontekście niemarnowania odgrywa dzisiaj bardzo istotną rolę. Rozmawiając z dziećmi, pokazując im dobre praktyki i angażując w kreatywne zabawy kształtujemy właściwe nawyki przyszłych pokoleń i otwieramy umysły dzieci na nowe rozwiązania, które przysłużą się środowisku. Kto wie – może pozwolą za kilkanaście lat pożegnać się z problemem marnowania żywności i generowania ogromnych ilości odpadów, w tym także tych spożywczych – mówi Ewelina Rzepczak-Zacharek z Federacji Polskich Banków Żywności.

Kategorie
Dzieci

Podobne artykuły